Düğün Birahanesi

Behçet Çelik, Düğün Birahanesi’nde arkadaş olmanın, ferah anların, durup sorguladığımız zamanların, ailenin, şehirlerin kuşatıcılığının ve aşkların; etrafımızda dönüp duran, sıra kendilerine geldiğinde az çok benzer biçimlerde hayatlarımızı yoklayan durumlar olduğunu hatırlatırken, bazen göstermekte zorlandığımız, bazen de bile isteye gizlediğimiz, fakat her zaman var olan farklı ve canlı renklerimize dikkat çekiyor.

Tüm bunların yanında aklımıza birtakım sorular düşürmeyi de ihmal etmiyor: Biz kimiz? Onlar kim? Karşı karşıya mı, yoksa yan yana mıyız? Parça mıyız, bütün müyüz? “Hayatları” diye bir kelime var mı, yoksa hemen “hayatlarımız” ya da “hayat” diye düzeltmeli miyiz? Parmağımızı aynanın karşısına geçip kendimize mi sallamalıyız?

Abartısız, yalın bir dille anlatılmış, ayrıntılardaki saklı ritimleri duyuran öyküler.

Düğün Birahanesi Hakkında Yazılanlar

SÖYLEŞİ: “Öyküler Aklıma Mekânlarıyla Birlikte Gelir” - Elif Şahin Hamidi  

Saturday, June 4, 2011 11:36:00 AM
Behçet Çelik’in eski kitapları, yeni baskılarıyla tekrar okurla buluştu. “Diken Ucu”nun 2. baskısının ardından “Dünyanın Uğultusu”, “Gün Ortasında Arzu”, “Düğün Birahanesi”, “Herkes Kadar”, “Yazyalnızı” ve “İki Deli Derviş”, Can Yayınları tarafından yeniden basıldı. İlk olarak 2004 yılında... read more
 

Yalnızlık Hikâyeleri - Vecdi Erbay 

Monday, December 6, 2010 8:19:00 PM
Hikâye neyi anlatır? Bana bu soruyu sorduran Behçet Çelik’in Kanat Yayınları’ndan çıkan “Düğün Birahanesi” adlı hikâye kitabı oldu. Okuduğum her hikâyeden sonra aynı soruyu sordum kendime. Kitap bittikten sonra, daha önce ifade edilmiş bütün cevapları bir kenara bıraktım. Öyle ya, herkesin, her... read more
 

Döngüsel Yaşamlar - Kaan Özkan 

Monday, December 6, 2010 8:15:00 PM
Büyük ölçüde Sait Faik’in öykücülüğünden bu yana yazınımızda, daha doğrusu yazın eleştirimizde kullanılagelen bir deyiş vardır: “Küçük” ya da “sıradan” diye nitelenen insanın öyküsü. Gerçi, her ne kadar bu insanların küçük ya da sıradan olduğuna kimin karar verdiği bilinemese de serüvenden serüvene ... read more
 

Ağır Ritmli Belirsiz Hayatlar - Cengiz Alkan 

Friday, December 3, 2010 10:38:00 PM
Behçet Çelik 'uzun öyküsü'nün (tüm öykülerini 'uzun bir öykü'nün fragmanları gibi görmek mi lazım acaba?) bir önceki durağında (Herkes Kadar' 2002, İletişim) şehirli, orta yaş dönemine -ama bunalımına değil- yeni girmiş, 'solculuğu flu' -ki bu belirsizlik Çelik'in öykülerinin anahtar kavramlarından ... read more
 

Öyküdeki Ses - Mehmet Serdar 

Friday, December 3, 2010 10:05:00 PM
Behçet Çelik’in önceki kitabı Herkes Kadar’da olduğu gibi, yeni kitabı Düğün Birahanesi’nde de öykülerinin hepsini anlatan sanki ortak bir ses. Kuşkusuz anlatıcı sürekli değişiyor. Meslek, cinsiyet, yaş olarak ya da kentli, kasabalı olarak ya da iş sahibi, işsiz olarak sürekli değişen ama... read more
 

Orta Sınıfın Cehennemine Bir Bilet - Nihat Ateş 

Friday, December 3, 2010 8:08:00 PM
Bir insanın “ne” olduğu, söz konusu insanın kişisel deneyiminden çıkartılan görünüş, tavır, zekâ ve durum niteliklerine ilişkindir. Buna karşılık “kim” olduğu ise açıkça bireyi aile bağlantıları ve sosyal bir sınıfa göre konumlandıran bir sosyal ilişkiler ağına atıfta bulunur.(1) ... read more
 

Düğün Birahanesi - Metin Fındıkçı 

Friday, December 3, 2010 7:14:00 PM
Behçet Çelik’in yeni çıkan Düğün Birahanesi öykü için uzun denebilecek yeterlilikte uzun bir öykü ve on iki kısa öyküden oluşan bir kitap. Her hangi bir kitabı bitirince, o kitapta anlatılan, söylenmek istenen, varılması amaçlanan hedef iyi söylenmişse ve varılmışsa, zaten okuyucu bunu duyumsar.... read more
 

Hepimizin Yaşadığı Öyküler - Gültekin Emre 

Thursday, December 2, 2010 10:18:00 PM
Behçet Çelik, Herkes Ka­dar ve Düğün Birahane­si’ndeki öyküleriyle öy­kücülüğünü kalıcı kılmayı başarıyor. 0, bize sokağı, evleri, insanların iç dün­yalarını, düşlerini, geç­mişlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, sevdalarını, duş kırıklıklarını... samimi, yalın, pırıl pırıl bir Türkçeyle... read more
 

Kitaplar

Kitapların üzerine tıklayarak o kitapla ilgili basında çıkmış yazı ve söyleşilere ulaşabilirsiniz.